Juli 2019

Asbestdakenverbod voorlopig van de baan

Op 4 juni heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel waarin het verbod op asbesthoudende dakbedekking zou worden geregeld. Het wetsvoorstel is verworpen. Dit betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken.

Let op deadline informatieplicht energiebesparing

Er zijn al veel bedrijven die voldoen aan de informatieplicht. Drie gemeenten in het werkgebied van de ODWH, Nieuwkoop, Hillegom en Teylingen, staan zelfs in de top tien van gemeenten met de meeste aanmeldingen. Uiterlijk 1 juli 2019 moesten bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in hun inrichting(en).

Energiescans voor organisaties

In 2018 heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens alle aangesloten gemeenten honderden energiescans laten uitvoeren door adviesbureaus. Met als resultaat dat ondernemers na bijna elke scan starten met het nemen van kleine en grote duurzaamheidsmaatregelen. Van LED-verlichting aanbrengen tot de installatie van honderden zonnepanelen, waar SDE-subsidies voor zijn aangevraagd.

Omgevingsdienst nu ook partner Groene Cirkel Bijenlandschap

Donderdag 6 juni vond het vijfde, jaarlijkse Bijenlandschap-event plaats bij Museumpark Archeon. Ruim 180 deelnemers volgden workshops en presentaties, deze keer vooral over bijvriendelijke cultuurgewassen in landbouw, boomkwekerijen, tuinen en borders.

Raad van State accepteert Programma Aanpak Stikstof niet

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vergunningen op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet worden geaccepteerd. Dit betekent dat er geen toestemming meer gegeven mag worden voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor Natura-2000 gebieden. Ook zijn de reeds ingediende en geaccepteerde PAS-meldingen niet meer rechtsgeldig.

Belastingvoordeel voor bijenlandschap bij bedrijven

Een investering in de groene buitenruimte van een bedrijf komt in 2019 in aanmerking voor investeringsaftrek. De investering moet wel aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Op verzoek van Branchevereniging VHG zijn dergelijke investeringen al sinds enkele jaren opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks opstelt.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl