September 2019

Goed bezig bedrijf: Hoek in Voorhout

Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf Hoek is één van de vier finalisten van de twintig bedrijven die zijn voorgedragen voor de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek. Als we bij Hoek naar de voordeur lopen, kijken we onze ogen uit. Een mooi aangelegd pad met kleurrijke stenen, een watergoot en veel planten. Directeur André Hoek verwelkomt ons.

eHerkenning verplicht bij Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Bedrijven en particulieren die een activiteit gaan beginnen (oprichten) of wijzigen die benoemd staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten een melding Activiteitenbesluit milieubeheer indienen. Sinds 1 juli werkt de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) met eHerkenning. Op deze manier wordt de veiligheid van uw gegevens gegarandeerd.

CIRCO Track Breng de circulaire kansen voor uw organisatie in kaart

De Omgevingsdienst nodigt u namens de Provincie Zuid Holland uit om deel te nemen aan CIRCO Business Design Track Natuurvezels. Hier brengt u circulaire kansen voor uw bedrijf of organisatie in kaart. Kom naar de gratis CIRCO intake op dinsdag 15 oktober in Leiden en kijk of een CIRCO Track bij u en uw bedrijf past.

Kleurkeur keurmerk voor bij- en vlindervriendelijk groenbeheer

Het nieuwe keurmerk Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen. Verder staat het voor maaibeheer dat zorgt voor meer biodiversiteit, meer bloemen en een grotere overlevingskans van insecten zoals vlinders en bijen. Het Kleurkeur keurmerk geeft de garantie dat het groenbeheer werk gericht is op het verhogen van de ecologische kwaliteit.

Plaatst u binnenkort zonnepanelen op uw bedrijfsgebouw?

Is uw bedrijfsgebouw geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel panelen passen er op uw dak? En welke aansluiting is daarvoor nodig? De Gemeente Leiden ontwikkelde in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het stroomschema 'Zon op bedrijfsdaken'. Door het volgen van dit stroomschema ziet u welke subsidieregelingen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Veelgestelde vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Wat zijn de gevolgen voor verleende vergunningen of het doen van een melding na de uitspraak van de Raad van State over het PAS? De gevolgen van het PAS levert veel vragen op. Daarom heeft de Omgevingsdienst de meest gestelde vragen gebundeld op een pagina op haar website. De pagina wordt tussentijds geactualiseerd, zodra er meer bekend is.

Eerste papier uit maaisel bijenlandschap

Deze rolletjes papier zijn gemaakt met Zoeterwouds bloemrijk maaisel uit het Bijenlandschap. Afval wordt zo een grondstof. Om bloemrijkheid voor bijen en de biodiversiteit te vergroten, wordt er gemaaid ná de bloei en wordt het maaisel afgevoerd.

Ook kleinere bedrijfsunits moeten zich melden

Op 3 september 2019, zijn de bedrijven in de regio van de Omgevingsdienst West-Holland, die onder de Wet milieubeheer vallen, in kaart gebracht. Na een uitgebreide voorbereiding en selectie van bedrijfsterreinen bezocht de Omgevingsdienst met tien toezichthouders bijna negenhonderd bedrijven in haar werkgebied.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl