December 2019

Stand van zaken Stikstofdossier

Wilt u uw bedrijf aanpassen of uitbreiden en vindt er hierdoor een verandering van de stikstofuitstoot plaats? Dan moet u een AERIUS- berekening uit voeren van de realisatie- en de gebruiksfase van uw bedrijf (www.AERIUS.nl). Heeft uw bedrijf, inclusief de uitbreiding/aanpassing, een stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr, dan heeft u geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming.

Heeft u al gerapporteerd over de Informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. De rapportage over de uitvoering van energiebesparende maatregelen moest op 1 juli 2019 via het eLoket van RVO.nl ingediend zijn. Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Samen werken aan een veilige jaarwisseling

Ook dit jaar controleert de Omgevingsdienst West-Holland alle vuurwerkverkooppunten op naleving van het Vuurwerkbesluit. Dit doen de toezichthouders niet alleen tijdens de verkoopdagen, maar ook in de aanloop ernaar toe. In november zijn onze inspecteurs al gestart met de voorcontroles van de 35 verkooppunten van consumentenvuurwerk in de regio. Op deze manier hebben de ondernemers tijd om de nog ontbrekende zaken in orde te maken.

Nieuwe data CIRCO Track: vervolg circulaire kansen voor uw organisatie

Op 15 oktober was de CIRCO Intake. De provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst gingen met bedrijven in gesprek over de uitdagingen op het gebied van circulaire economie. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat er veel bedrijven in de regio Holland Rijnland al natuurvezels leveren. Natuurvezels worden gebruikt voor warmte, producten, bodemverbeteraars en veevoer. Nu wordt er gezocht naar bedrijven die natuurvezels kunnen verwerken.

De slagroom op de taart van industrieterrein ’t Heen in Katwijk

De Omgevingsdienst heeft de eerste stap van het Geluidreductieplan (GRP) op ‘t Heen afgerond. Er zijn als akoestische maatregel maatwerkvoorschriften afgegeven aan een groep bedrijven op ’t Heen. Daardoor is het acute probleem van de overschrijding van de zonegrens rondom het terrein vrijwel opgelost. Dit is goed nieuws!

Is uw kantoorpand toekomstbestendig? In 2023 is label C verplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het kantoorpand tegen die tijd niet aan de eisen? Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden (bouwbesluit 2012). In het Holland Rijnland gebied hebben op dit moment 700 van de 850 kantoren nog geen of een te laag label.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl