Melding Bodemverontreiniging

Benodigde formulieren voor het invullen van de aanvraag

Met dit formulier doet u melding van een bodemverontreiniging en/of u vraagt een beschikking op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) aan.

Lees voor het doen van de melding eerst de toelichting om te beoordelen of u inderdaad een melding bij de Omgevingsdienst moet doen en welke procedure op uw situatie van toepassing is.

Voor het invullen van deze aanvraag heeft u de onderstaande documenten nodig, zorg dat u deze digitaal klaar heeft staan voordat u begint met de aanvraag:

 • Een ondertekening waarin u verklaart het formulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld. Deze kunt u hier downloaden.
 • Eventueel een foto van de verontreinigde locatie.
 • Indien er meerdere eigenaren zijn? Dient u de naam en het adres van de eigenaren per kadastraal nummer op een aparte bijlage te vermelden.
 • Als het u bekend is dat er andere zakelijk gerechtigden zijn met betrekking tot het terrein. Bijvoorbeeld huurder of gebruikers? Dan deze gegevens op een aparte bijlage toevoegen.
 • Afhankelijk van uw situatie vragen wij u verschillende bijlagen toe te voegen. Hieronder vindt u een overzicht van de situaties met de gewenste bijlage:
 1. Beschikking ernst/spoed (artikelen 29 en 37 Wbb)
  bijlagen A, B, C
 2. Beschikking saneringsplan (artikelen 28 en 39 Wbb)
  bijlagen A, B, C, D
 3. Beschikking deelsaneringsplan (art. 28, 39, 40 Wbb)
  bijlagen A, B, C, D
 4. Beschikking evaluatieverslag (art. 39c Wbb)
  bijlagen A, E
 5. Beschikking nazorgplan (art. 39d Wbb)
  bijlagen A, E, F
 6. Melding gewijzigd gebruik verontreinigde locatie (art.37 Wbb)
  bijlagen A, G
 7. Melding (tijdelijke) verplaatsing, vermindering en sanering verontreinigde grond van meer dan 50 m3 grond of 1000 m3 grondwater bij een niet ernstig geval
  bijlagen A, B, H
 8. Melding nieuwe verontreiniging (art. 27 Wbb)
  bijlagen A, B, C, I
 9. Kennisgeving door gemeente (art. 41 Wbb)
  bijlagen A, B, C
 10. Kennisgeving door derden (indien aanwezig)
  10. bijlage B

Bijlage(n)
bijlage A: gewaarmerkte kadastrale registratie + kaart en uittreksel kadaster
bijlage B: rapportage bodemonderzoek
bijlage C: rapportage nader onderzoek
bijlage D: saneringsonderzoek en/of (deel)saneringsplan
bijlage E: evaluatieverslag
bijlage F: nazorgplan (indien niet onderdeel van evaluatieverslag)
bijlage G: toelichting wijziging gebruik
bijlage H: toelichting (tijdelijke) verplaatsing, vermindering en sanering verontreinigde grond
bijlage I: plan van aanpak

Let op: de maximale bestandsgrootte per bijlage is maximaal 5 MB. Indien u een bestand heeft groter dan 5MB, kunt u deze versturen via diensten als Wetransfer of YouSendIt naar meldingwbb@odwh.nl. Geef hierbij duidelijk aan om welke aanvraag en bestanden het betreft. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer wij het compleet ingevulde formulier en alle achteraf ingediende bestanden hebben ontvangen.

Uitgelicht

Zoeken