In een notendop

De Omgevingswet in de praktijk betekent meer ruimte voor initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisatie. Ook moet deze wet er voor zorgen dat de partijen kunnen deelnemen aan beleid- en besluitvormingsprocessen. Dit moet leiden tot een versnelling van besluitvorming van projecten, een betere balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en minder regels.

Het Rijk stelt een NoVi (nationale omgevingsvisie) op, de provincie een provinciale omgevingsvisie en de gemeenten stellen hun eigen omgevingsvisie op. Hierin staat de gewenste kwaliteit van de leefomgeving beschreven. De gemeenten werken dit vervolgens samen met de burgers, bedrijven en overige partners uit tot een omgevingsplan. Met als doel overbodige regels te schrappen en tegenstrijdige regels te vermijden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Zodat iedereen straks toegang heeft tot één digitaal omgevingsloket waar te zien is wat wel en niet mag in de fysieke leefomgeving.

 

Uitgelicht

Zoeken