Asbest

Een wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht heeft bepaald dat het toezicht op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest een taak voor de Omgevingsdienst is. ODWH gaat de asbesttaak op uniforme wijze met de andere omgevingsdiensten uitvoeren volgens informatie- en risicogestuurd toezicht. De Omgevingsdienst West-Holland voert de astbesttaak uit voor alle gemeenten in haar werkgebied, behalve de gemeente Leiden en Nieuwkoop.

Zoeken