Bodem Informatie Punt

Voor informatie over de bodemkwaliteit van uw perceel kunt u terecht bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst. Het BIP beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten.

Hoe werkt het?

Start de rapportagemodule Omgevingsdienst West-Holland. Per opgevraagde locatie ontvangt u een digitaal rapport (pdf). U betaalt per opgevraagde rapportage via iDEAL.

Wat ontvangt u van ons?

Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het perceel, of in de nabijheid, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel getoond in onderstaande volgorde:

  • Overzicht bodemlocatie(s)
  • Gegevens bodemlocatie(s)
  • Statusoverzicht bodemlocatie
  • Rapportinformatie
  • Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten
  • Activiteiten uit Historisch bodembestand
  • Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend zijn, kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter worden getoond.

Heeft u vragen naar aanleiding van het rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met het BIP via bip@odwh.nl.

Spelregels

Lees de algemene voorwaarden BIP door, voordat u een aanvraag indient.

Kosten

  • Een aanvraag bodeminformatie kost € 38,75 per locatie. Dit bedrag is exclusief 21% btw.
  • Indien u bij het BIP aanvullende informatie aanvraagt, is het mogelijk dat wij voor het archiefonderzoek kosten in rekening moeten brengen op basis van een uurtarief. Wij sturen u in dat geval eerst een offerte. Het uurtarief bedraagt € 85,50 exclusief 21% btw en er wordt per kwartier gerekend.

Bodemloket

Op www.bodemloket.nl vindt u ook bodeminformatie. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Uitgelicht

Zoeken