Asbest in de bodem

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Daarom is asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen, woningen en producten. Later werd bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid heeft. Nu is de verwerking van asbest vanwege deze gezondheidsrisico's verboden.

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Asbest in de openbare ruimte

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de gemeente of de Omgevingsdienst. Bij de Omgevingsdienst meldt u dit via het meldingsformulier bodemverontreiniging. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Ook is het mogelijk dat de gemeente onderzoek laat verrichten naar de mate van verontreiniging.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest aantreft op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering hiervan. Op de website van Stichting Certificatie Asbest vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.

Uitgelicht

Zoeken