Sanering Stortplaats Meerewijck - Kaag en Braassem

Aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Leimuiden ligt een voormalige stortplaats van huishoudelijk afval. Een deel van de stortplaats is nu een woonwijk (Meerewijck), het andere deel is weiland met aangrenzend een scheepswerf.

Ernstige bodemverontreiniging

Vibu Projectontwikkeling B.V. wil het weiland ontwikkelen tot woonwijk. De stortplaats is in de jaren '30 en '40 in bedrijf geweest, waardoor de locatie verontreinigd is. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Dit komt door de aanwezige grondverontreiniging en afval in de bodem. Het grondwater is slechts licht verontreinigd. Significante verspreiding van de verontreiniging via het grondwater is niet vastgesteld.

Saneringsplan

Voordat Vibu Projectontwikkeling dit stuk grond mag ontwikkelen, moeten ze de grond saneren. Op 18 februari 2013 heeft de Omgevingsdienst ingestemd met het saneringsplan van Vibu Projectontwikkeling.

Uitvoeringsplannen

De saneringswerkzaamheden worden uitgewerkt in meerdere uitvoeringsplannen. Het eerste uitvoeringsplan voor een natuurvriendelijke oever is afgerond.

Vervolg

Als de besluitvorming over het bestemmingsplan is afgerond, wordt de sanering vervolgd. De Omgevingsdienst beoordeelt dan het volgende uitvoeringsplan voor de sanering.

Datum laatste wijziging: 6 juni 2016

Uitgelicht

Zoeken