Gemeente Noordwijk in actie tegen oneigenlijk gebruik bollengrond

Op 1 januari 2020 start gemeente Noordwijk in samenwerking met Omgevingsdienst West-Holland met het controleren van de percelen in het landelijk gebied, die bestemd zijn voor bollengronddoeleinden. Uit eerdere inventarisatie van de gemeente is gebleken dat een groot deel van de percelen voor andere doeleinden wordt gebruikt, zoals voor tuinen en voor het houden van paarden. Hierdoor verdwijnen ook de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek.

Mede om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek in stand te houden, hebben de Greenportgemeenten (Katwijk, Hillegom, de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen) in 2009 een Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) opgesteld. Eén van de  doelstellingen van deze visie is het behoud van het areaal 1e klas bollengrond en, indien sprake is van afwijkend gebruik van voor bollengrond bestemde gronden,  een actieve handhaving daarvan. Bij de integrale herziening van de ISG in 2016 hebben de genoemde gemeenten aangegeven dat de bedoelde handhaving daadwerkelijk gaat plaatsvinden, zoveel mogelijk op basis van een integrale aanpak. Dit betekent dat de handhaving door alle Greenportgemeenten gezamenlijk zal worden uitgevoerd, zo ook in Noordwijk.

De komende jaren bezoeken toezichthouders van de Omgevingsdienst een groot aantal percelen. De selectie van deze percelen is willekeurig en verspreid over het gehele landelijk gebied. Zowel percelen die eigendom zijn van bedrijven als van particuliere eigenaren worden bezocht. De eigenaren van deze percelen ontvangen hierover een informerende brief. Als blijkt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, wordt een traject gestart om dit ongedaan te maken.

 

Uitgelicht

Zoeken