Volmacht energiescan MKB regio

Afbeelding 1

VOLMACHT


Ondergetekende:

Naam bedrijf:

Naam tekenbevoegde:

Voorletter(s):

Straatnaam:

Postcode en plaats:


Geeft hierbij een volmacht aan Energiepartners kantoor houdende te Kanaalweg 16G Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56161735;

om namens hem/haar voor bovengenoemde locatie een slimme meter aan te vragen danwel als intermediair op te treden m.b.t. energiemeetcontracten om zodoende energieverbruiks-data uit te lezen.

Tevens geeft ondergetekende Energiepartners expliciet toestemming voor het periodiek op- en uitvragen van meetdata (bestaande uit intervalstanden varierend van real-time tot uurwaarden) van zijn/haar gas-, elektriciteits- en warmtemeters. Het staat Energiepartners hierbij vrij gebruik te maken van een onafhankelijke derde – een zogeheten ODA – om de monitoring te faciliteren.

Dit is een volmacht in de zin van artikel 3:60 BW. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan op elk moment door de volmachtgever schriftelijk of per email bij de gevolmachtigde worden opgezegd.

Handtekening volmachtgever:
Datum: ______________________

Plaats: ______________________

Energiepartners B.V. is geregistreerd bij de KvK Utrecht onder 56161735


Uitgelicht

Zoeken