Over ons

De Omgevingsdienst draagt bij aan duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Download de brochure.

De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

In de publieksversie van het jaarverslag van 2018 vindt u een overzicht over de Omgevingsdienst en de werkzaamheden die we voor de gemeenten en de Provincie hebben gedaan.

Organisatie

De Omgevingsdienst werkt vanuit drie afdelingen: Dienstverlening, Omgevingsmanagement en Toezicht & Handhaving. Kijk op het organogram voor meer informatie.

Marlies

Marlies Krul - Seen
Directeur vanaf 1 januari 2018

Nienke

Nienke Mier
Hoofd afdeling Dienstverlening

Jeroen

Jeroen Smits
Hoofd afdeling
Omgevingsmanagement

Cees

Cees van Mullem
Hoofd afdeling
Toezicht & Handhaving

 


 

 


 

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit de portefeuillehouders Milieu van de opdrachtgevers: provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden en drie vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur vergadert vijf keer per jaar en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.

Naam

                   Organisatie

Yvonne Peters-Adrian (voorzitter)

                   Gemeente Kaag en Braassem

Rik Janssen

                   Provincie Zuid-Holland

Martine Leewis

                   Gemeente Leiden

Henri de Jong 

                   Gemeente Noordwijk

Jeanet van der Laan

                   Gemeente Lisse

 

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Milieu en een tweede vertegenwoordiger. Het algemeen bestuur vergadert vijf keer per jaar en stelt onder andere jaarlijks de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast.

Het algemeen bestuur werkt volgens het Reglement van Orde.

Naam

                   Organisatie

Karin Hoekstra

                   Gemeente Hillegom

Anne de Jong

                   Gemeente Hillegom

Yvonne Peters-Adrian

                   Gemeente Kaag en Braassem

Inge van der Meer    

                   Gemeente Kaag en Braassem

Rien Nagtegaal

                   Gemeente Katwijk

Gerard Mostert

                   Gemeente Katwijk

Martine Leewis

                   Gemeente Leiden

Antje Jordan

                   Gemeente Leiden

Jeff Gardeniers

                   Gemeente Leiderdorp

Jeroen Hendriks

                   Gemeente Leiderdorp

Jeanet van der Laan

                   Gemeente Lisse

Gerrit Meiland

                   Gemeente Lisse

Guus Elkhuizen

                   Gemeente Nieuwkoop

Antoinette Ingwersen

                   Gemeente Nieuwkoop

Henri de Jong

                   Gemeente Noordwijk

Dirk Klinkenberg

                   Gemeente Noordwijk

Matthijs Huizing

                   Gemeente Oegstgeest

Menno Welling

                   Gemeente Oegstgeest

Rob ten Boden

                   Gemeente Teylingen

Onbekend

                   Gemeente Teylingen

Monique Lamers

                   Gemeente Voorschoten

Marcel Cramwinckel

                   Gemeente Voorschoten

Ruud Bouter

                   Gemeente Zoeterwoude

Thea Van der Kooi - Van den Kolk

                   Gemeente Zoeterwoude

Rik Janssen

                   Provincie Zuid-Holland

Jeannette Baljeu

                   Provincie Zuid-Holland

   

Uitgelicht

Zoeken