Energiescans organisaties

Gemiddeld 30% besparen op energiekosten

Als bedrijf of organisatie bent u continu bezig met kostenbesparing. Op uw energierekening valt óók genoeg te besparen. Maar hoe doet u dat? Waar liggen voor u de kansen en hoe pakt u dat aan? Uw gemeente en Omgevingsdienst West-Holland helpen u hier graag bij en bieden u een gratis energiescan (met monitoring van energiegegevens) aan.

Met deze scans willen zij bedrijven en organisaties ondersteunen om aan de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing te voldoen. Ook willen zij met deze scans stappen zetten om de CO2-uitstoot te reduceren.

Wat is een energiescan?

Er zijn twee energiescans voor verschillende doelgroepen:

  1. De standaard energiescan is gericht op kleine MKB bedrijven zoals winkels en kleine horeca;
  2. De uitgebreide scan met koppeling slimme meter en monitoring is geschikt voor de grotere organisaties.

Bij een energiescan komt adviesbureau Klimaatroute bij u langs en brengt samen met u uw huidige energiesituatie in kaart. Zo bespreekt en analyseert het adviesbureau het gebruikersgedrag, de energierekening en indien aanwezig het huidige energielabel.

Tevens worden de volgende zaken van het gebouwgebonden energiegebruik geïnventariseerd: thermische schil, verlichting, monitoring, klimaatinstallaties, duurzame opwekking. Een voorbeeld van dit advies is de ‘Adviesrapportage Quickscan’.

Tijdens de energiescan met monitoring wordt het energiemonitoringsysteem direct geïnstalleerd of de slimme meter aangevraagd. Door de slimme meter van een bedrijf te koppelen aan een online tool kan  het gebruik van het bedrijf gemonitord worden.

De energiescan biedt over de te nemen maatregelen technisch en financieel advies. Bovendien gaat het advies in detail in op de voor de branche geldende wettelijke verplichtingen. U bent hiermee al geholpen in de voorbereiding voor de energiebesparingsplicht en aan de informatieplicht, dit is opgenomen in de ‘adviesrapportage Energy Audit’. De Audit is onderdeel van het energieadvies aan de grotere organisaties.
Ook kunt u het adviesbureau inschakelen bij het aanvragen van subsidie en/of financiering voor het verduurzamen van uw pand.

Hierna start het begeleidingstraject dat twee jaar duurt. Afhankelijk van het soort energiescan wordt tevens een monitoring gestart.

Monitoring

De monitoring bestaat uit de volgende onderdelen:

Toegang tot online beveiligd portal
Uw organisatie heeft toegang tot een online beveiligde portal en kunnen de uitgebrachte rapportages, ook ten opzichte van een Benchmark inzien. Tevens kunt u in deze portal de totale CO2-reductie inzien.

Proactief contact
Klimaatroute neemt minimaal ieder kwartaal contact op met u voor een updategesprek. Natuurlijk kunt u tussendoor bij vragen ook zelf contact opnemen met Klimaatroute.

Dynamisch advies
Het advies van Klimaatroute is een volledig, en dynamisch online energieadvies.
Bij kleinverbruik aansluitingen wordt de energiemonitoring direct gestart door de slimme meter te koppelen aan “NSure Dongel”. Via de monitoring app heeft u inzicht in uw actuele energieverbruik. Bedrijven met een grootverbruik aansluitingen hebben de mogelijkheid op basis van hun kwartierdata direct energiemonitoring aan te vragen via hun meetbedrijf. Deze kwartierdata wordt gekoppeld aan de monitoring.

Samen met u stelt Klimaatroute in de applicatie doelstellingen op voor energiegebruik (en besparing) afgesproken. Zo stellen we als het ware doelen voor reductie en maken we actueel inzichtelijk of deze doelen worden behaald.

Extra optie Energielabel bepaling 
Het is mogelijk om een energielabel aan te vragen bij de energiescan. Deze energielabelbepaling moet de organisatie zelf betalen. Geef in het aanvraag formulier aan dat u geïnteresseerd ben hierin, dan neemt Klimaatroute dit mee wanner er contact wordt opgenomen.

Tip: kijk ook eens op www.ondernemersplein.nl en www.energiecentrum.nl voor tips en advies over energiebesparing.

Betrokkenen

Gemeente
De gemeente biedt u de energiescan aan. Per gemeente worden de energiescans voor verschillende organisaties aangeboden. De gemeente bepaalt samen met de Omgevingsdienst welke organisaites hiervoor in aanmerking komen, dit kan bijvoorbeeld op basis van een geografische afbakening of branchegerichte aanpak.
Voorbeelden van deze afgebakende groepen zijn: MKB Bedrijven, maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen, horeca, winkelstraten, sportverenigingen, scholen en gemeentelijke gebouwen.

Voetbal-, Tennis- en Hocheyclubs kunnen via www.degroeneclub.nl/ een energiescan aanvragen. Deze energiescan wordt ook uitgevoerd door Klimaatroute BV en is een vergelijkbaar traject.

Hieronder vindt u een overzicht per gemeente (update 18-6-2019)

Gemeente  Organisatie (status aanvraagformulier)
Hillegom  Nog nader te bepalen, verwachting najaar 2019
Kaag en Braassem 

1. Maatschappelijke organisaties (open) let op: Voetbal-, tennis- en Hockeyclubs kunnen via www.degroeneclub.nl een energiescan zonder monitoring aanvragen.

2. Scholen (open)

3. MKB bedrijven - Energiescan zonder monitoring - een beperkt aantal energiescans (open)

Katwijk  Scholen (open)
Leiden  Nog nader te bepalen
Leiderdorp  Energiescans in uitvoering (2018) vooralsnog geen nieuwe selectie
Lisse  Specifieke bedrijven (open) verdere selectie verwachting najaar 2019
Nieuwkoop  Nog nader te bepalen, verwachting najaar 2019
Noordwijk  Nog nader te bepalen, verwachting najaar 2019
Oegstgeest  Scholen (gedeeltelijk open)
Teylingen  Nog nader te bepalen, verwachting najaar 2019
Voorschoten  Nog nader te bepalen
Wassenaar Nog nader te bepalen
Zoeterwoude  Energiescans in uitvoering (2018) vooralsnog geen nieuwe selectie
   
   
   

Deelnemer / organisatie
Van de organisatie/deelnemer die de energiescan afneemt wordt verwacht dat zij een proactieve houding hebben en na de energiescan stappen willen zetten in het verduurzamen van hun pand. De ambitie is hoger dan de bestaande wettelijke eisen.

Omgevingsdienst West-Holland
Heeft een trekkende rol in de projectorganisatie. Zij informeert de gemeente over de voortgang en is contactpersoon voor de deelnemers over de uitvoering van adviesbureau Klimaatroute.

Adviesbureau Klimaatroute
Klimaatroute voert de energiescan uit; levert een energieadvies en begeleidt de deelnemer in de verduurzaming. Bij een energiescan met monitoring zorgt het adviesbureau voor een koppeling met de onlinemonitoringstool en analyseert de monitoringsgegevens.

Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor een energiescan? Meld u dan aan via het digitale aanvraagformulier. De Omgevingsdienst beoordeelt namens uw gemeente uw aanvraag. Bij een goede beoordeling ontvangt u een toewijzing energiescan en worden uw gegevens doorgegeven aan Klimaatroute om contact met u op te nemen voor een afspraak ten behoeve van de energiescan bij u op locatie. Een dergelijke opname van een energiescan duurt tussen één á drie uur, waarbij het u vrij staat om alles aan te kaarten op het gebied van energie en besparing. In overeenstemming met u wordt een op maat gemaakt besparingsadvies opgesteld.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Team Duurzaamheid, Omgevingsdienst West-Holland via duurzaam@odwh.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail "Energiescan Organisatie", dan kunnen wij uw email sneller behandelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via het nummer 071-4083300 (maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur). 

 


 

Uitgelicht

Zoeken