Maart 2018

Toezicht op asbestverwijdering komt naar ODWH

ODWH gaat het toezicht op asbestverwijdering overnemen van de gemeenten. Per 1 juli 2017 is in het Besluit omgevingsrecht (BOR) vastgelegd dat de omgevingsdiensten het toezicht op asbestverwijdering moeten uitvoeren.

Projecten Toezicht handhaving 2018

In 2018 controleert de Omgevingsdienst bedrijven vanuit een aantal branchegerichte en thematische projecten. Per gemeente verschilt het aantal bedrijven. Door de projectmatige aanpak zijn controles efficiënter en doelgerichter.

Nieuwe directeur Omgevingsdienst West-Holland

Op 1 januari 2018 startte Marlies Krul-Seen als directeur bij ODWH, zij volgt a.i. directeur Nienke Mier op.

Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving vastgesteld

Op 19 december 2017 stelde de provincie Zuid-Holland de Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018-2021 vast. Kwaliteit van de fysieke leefomgeving is een belangrijk onderwerp. De provincie wil dit bereiken met risicogerichte aanpak.

Team Bouwen Omgevingsdienst van start

In december 2017 ging het team bouwen van start. Dit team behandelt alle zaken over Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen (BRIKS) van Noordwijk en Noordwijkerhout. Verder verzorgt het de brikstaken binnen de provinciale inrichtingen.

Nieuwe ronde subsidie voor opwekking hernieuwbare energie (SDE+)

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2018 een exploitatiesubsidie van € 6 miljard beschikbaar. Ze doet dit om de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Duurzame Energie is energie opgewekt uit bronnen die onuitputtelijk zijn. Dit kan zijn energie uit zon, wind, water, geothermie of biomassa. De openstellingsronde voor de toekenning in het voorjaar is van 13 maart tot en met 5 april. In het najaar van 2018 is de tweede openstellingsronde.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl