april 2018

Duurzaam Bouwloket, ook partner en informatiebron voor uitvoerende bedrijven

Veel bedrijven in de regio voeren bij bestaande woningen maatregelen uit om deze duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Maatregelen zoals het aanbrengen van vloerisolatie, plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van een groen dak. Het is als uitvoerend bedrijf belangrijk om toekomstige klanten goed te informeren, niet alleen over de eigen producten, maar ook over eventuele subsidie en lening mogelijkheden.

Zwembaden onder de loep

De Omgevingsdienst controleert dit jaar alle zwembaden in de regio. Hierbij letten de toezichthouders op de algemene milieuaspecten. Een voorbeeld is opslag van gevaarlijke stoffen. Verder kijken de toezichthouders naar het huidige energieverbruik en vooral naar haalbare mogelijkheden om energie te besparen.

Het evenementenseizoen gaat weer van start

Koningsnacht en -dag markeren min of meer het begin van een nieuw evenementenseizoen. Om overlast te voorkomen moeten de organisatoren een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. De vergunning beschermt bewoners tegen te veel geluidoverlast bij evenementen. De Omgevingsdienst controleert of de organisatoren aan bepaalde geluidnormen voldoen en handhaaft hierop als dat nodig is. Zij voert geluidmetingen uit.

Het Besluit GGO. Verandert uw Wabo vergunning?

Op 1 maart 2015 zijn het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit GGO) en de bijbehorende Regeling GGO in werking getreden. Naast wijzigingen in het stelsel van de GGO-vergunningen is het nieuwe Besluit GGO ook van invloed op de vergunningen in het kader van de Wabo (de omgevingsvergunning, onderdeel milieu).

Coördinatie asbestdakenverbod door de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst West-Holland gaat de inventarisatie en de communicatie van het asbestdakenverbod coördineren. Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om nog een dak te hebben waarin asbest is verwerkt.
Daarom moeten eigenaren asbestdaken vóór 1 januari 2024 verwijderen. Op dit moment zijn er nog veel asbestdaken en het verwijderen van alle asbestdaken in de komende zes jaar is een grote taak.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl