september 2018

Gert-jan Hogervorst is blij met zijn zonnedak

Deze zomer heeft het nieuwe zonnedak van kwekerij HL Hogervorst zeker voldaan aan de verwachtingen. De warme zomer was een mooie test. Eigenaar Gertjan Hogervorst produceert nu voor de helft met groene energie.

Asbestdak? Wacht niet te lang met verwijderen

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om een dak te hebben waarin asbest is verwerkt. Voor deze datum moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. De behandeling van de wetswijziging vindt eind van deze maand in de Tweede Kamer plaats. Uit onderzoek blijkt dat door verwering van de daken steeds meer asbestvezels uit het materiaal vrijkomen. Asbestvezels kunnen een risico voor de gezondheid vormen.

Gevolgen van het warme weer: geuroverlast en langer mest uitrijden

Het was een warme, hete zomer. Velen van u zullen blij zijn dat het een beetje voorbij is. Dat geldt voor alle ondernemers, maar ook voor een deel van de inwoners van het werkgebied van de Omgevingsdienst. Het mooie weer zorgde er voor dat men buiten wilde eten en met de ramen open wilde slapen. Maar dat mooie weer zorgde er ook voor dat nare luchtjes dicht bij het aardoppervlak bleven hangen.

Samenwerking Omgevingsdienst en GGD Hollands Midden

De afgelopen jaren intensiveerde ODWH het toezicht op natte koeltorens. Het koelen via een natte koeltoren is een effectieve manier van koelen. Maar bij deze koelsystemen is er kans op een legionella uitbraak met gezondheidsrisico’s voor de omwonenden.

Meer geluidsoverlast door hete zomer

Door de aanhoudende warmte kreeg de Omgevingsdienst veel meer klachten over geluidsoverlast dan normaal. Één van de verklaringen is dat inwoners en bedrijven vaker ’s avonds hun ramen en deuren open lieten staan om binnen voor verkoeling te zorgen. Zo komt het geluid voor inwoners vaak harder binnen

Openstelling Leader-subsidie en innovatiecafé organische reststromen

Van 8 oktober tot en met 14 november 2018 kunt u opnieuw een Leader-subsidie aanvragen. Ook organiseert Leader Holland Rijnland op 6 november een innovatiecafé over het hergebruik van snoeiafval of maaisel.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl