Maart 2019

Project ‘Brandveiligheid in de horeca’ gestart

In december 2018 en januari 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland samen met de brandweer controles uitgevoerd bij horecapanden onder woningen in Leiden voor het project ‘Brandveiligheid in de horeca’. De eerste resultaten laten zien dat het onderhoud aan de afzuiginstallaties en elektrische installaties vaak gebreken vertoont. Ook bleken de blusmiddelen vaak niet gekeurd.

Resultaten controles vuurwerkverkooppunten 2018

Tijdens de laatste dagen van 2018 was de particuliere vuurwerkverkoop. Voor en tijdens deze dagen controleerden zes toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland alle 36 vuurwerkverkopende bedrijven in haar werkgebied op de naleving van het Vuurwerkbesluit. Het doel van deze controles is het waarborgen van de veiligheid. De meeste bedrijven voldeden aan alle eisen. In vergelijking met voorgaande jaren is er sprake van een verbetering van het naleefgedrag.

Controles vuurwerkevenementen

De Omgevingsdienst West-Holland controleert namens de provincie Zuid-Holland de vuurwerkevenementen. Ook geeft de Omgevingsdienst namens de provincie goedkeuring op de melding en bij grote evenementen wordt er een beschikking ontbrandingstoestemming afgegeven.

Natte Koeltorens Project verloopt succesvol

In 2019 komt het project Natte Koeltorens terug. De Omgevingsdienst West-Holland inspecteert alle natte koelinstallaties van bedrijven binnen haar regio. Naast de inspectie beoordeelt ze ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en beheersplan (BP) van een bedrijf. Soms moeten bedrijven deze RIE en BP laten actualiseren.

Informatieplicht voor bedrijven op het gebied van energiebesparing

Verbruikt u 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om rendabele energiemaatregelen (energiebesparingsplicht) te treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in erkende maatregelenlijsten opgenomen. De afgelopen jaren controleerde de Omgevingsdienst deze maatregelen bij verschillende branches.

Uitvoering geluidreductieplan ’t Heen in Katwijk

Mogelijk bent u zelf geïnterviewd? Of heeft u het van een buurbedrijf gehoord? De Omgevingsdienst West-Holland is in oktober 2018 begonnen met de uitvoering van het geluidsreductieplan op industrieterrein ’t Heen. Inmiddels zijn er een flink aantal bedrijven geïnterviewd over hun bedrijfsvoering. Dit is gebeurd om een beeld te krijgen van de huidige geluiduitstraling, zodat het rekenmodel van ’t Heen kan worden geactualiseerd.

De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

E: info@odwh.nl | Postbus 159, 2300 AD Leiden | T: 071-4083100 | W: www.odwh.nl