Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking en integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. Daarnaast komen er vier Algemene Maatregelen van Bestuur (in plaats van 120) en circa tien ministeriële regelingen (in plaats van 120). De stelselherziening Omgevingswet kent de volgende doelstellingen: 

  •  het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving
  •  het vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het Omgevingsrecht
  •  het versnellen van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke omgeving en vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Daarmee is de Omgevingswet van cruciaal belang voor provincie, gemeenten en de Omgevingsdienst.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De Omgevingsdienst wil zich tijdig en zorgvuldig voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Doel is dat de Omgevingsdienst bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed is om de Omgevingswet efficiënt en effectief uit te voeren conform visie en beleid van provincie en gemeenten.

Dit betekent dat de Omgevingsdienst bij de voorbereiding van de wet actief samenwerkt met provincie en gemeenten. Ook ondersteunt de Omgevingsdienst provincies en gemeenten actief bij de implementatie van de Omgevingswet.

Meer informatie

Voor vragen over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst. Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u ook terecht bij een van de volgende websites:

Uitgelicht

Zoeken