Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met de Omgevingswet.

  • Omgevingswet

  • Omgevingswet: de veranderingen bij bedrijfsmatige activiteiten

    Net als gemeenten zijn bedrijven in de Omgevingswet verantwoordelijk voor het beschermen en ontwikkelen van de leefomgeving. Gemeenten stellen in een omgevingsvisie vast hoe zij daar vorm en inhoud aan geven. Daarna volgt een omgevingsplan, dat regels voorschrijft waar de omgeving zich aan moet houden voor het beschermen van de leefomgeving. Voor bedrijven geldt dus eigenlijk hetzelfde. Maar wat betekent dat voor de bedrijfsmatige activiteiten?

Zoeken