Coördinatie asbestdakenverbod

De Omgevingsdienst gaat de communicatie over het asbestdakenverbod voor de Provincie coördineren. Ook gaat de dienst de inventarisatie doen van asbestverdachte daken voor de gemeenten, die hiermee nog niet zijn gestart.

Het algemeen bestuur stemde hier tijdens de vergadering van 30 oktober mee in. Voorwaarde is wel dat er een inhoudelijk plan van aanpak voor de communicatie komt. ODHW biedt het plan van aanpak tijdens het volgende bestuurlijke overleg op 8 januari aan. Het plan is erop gericht om gedurende de komende twee jaar alle eigenaren van een asbestdak over het aanstaande verbod op de hoogte te stellen. Daarbij is ook een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen, want de vervanging van het dak is een goed moment om zonnepanelen te plaatsen. We besteden daarom ook aandacht aan de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf? Zon erop!’ van provincie Zuid-Holland en andere stimuleringsregelingen die voor de verduurzaming van de daken relevant zijn.

Uitgelicht

Zoeken