Algemeen bestuur

Welkom op de pagina van het algemeen bestuur. Op deze pagina staan de vergaderstukken en het vergaderschema.

Vergaderschema

Het Algemeen Bestuur vergadert op onderstaande data:

  • 29 januari 2018
  • 9 juli 2018
  • 5 november 2018

Vergaderstukken 29 januari 2018

Naar aanleiding van het overleg hierbij het conceptverslag, de aangepaste stemverhouding 2018, de mededelingen uit de dienst, de presentatie Strategienota, de presentatie Omgevingswet en het rapport “Omgevingswet - Eindrapportage impactanalyse afwegingsruimte milieu”.

Hieronder vindt u de vergaderstukken voor de vergadering van 29 januari 2018.

 

Stukken eerdere vergaderingen

De stukken van eerdere vergaderingen vindt u op de archiefpagina.

Uitgelicht

Zoeken