Geluid in beeld

Een belangrijke bron van geluidsoverlast is het weg- en railverkeer. Voor de bestrijding van geluidsoverlast in woningen bestaan verschillende soorten maatregelen:

  • Bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten
  • Maatregelen tussen bron en ontvanger, bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal
  • Maatregelen aan de kant van de ontvanger, bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen

Geluidskaarten

De Europese wetgeving verplicht gemeenten om omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart te brengen. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest heeft de Omgevingsdienst daarom geluidskaarten laten maken. Deze brengen op hoofdlijnen in beeld waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste geluidsbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidshinder ondervinden.

Leiden
 
Leiderdorp
 
Oegstgeest
 

Hieronder vindt u de bijbehorende actieplannen bij deze geluidskaarten.

Uitgelicht

Zoeken