Reclame of voorwerp plaatsen

Wat zegt de wet?

U mag niet zomaar reclame, zoals uithangborden, spandoeken en teksten en afbeeldingen op muren, plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Hetzelfde geldt voor steigers, containers, spandoeken of bouwmaterialen. Wilt u dit plaatsen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst. Uitzonderingen zijn mogelijk voor ideële doelen, culturele evenementen met een regionale betekenis en onderwijskundige activiteiten. De Omgevingsdienst bepaalt of u de vergunning krijgt. Voor reclame geldt dat de Omgevingsdienst de vergunning kan weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame past niet in de omgeving.
 • De reclame past niet bij het gebouw waaraan of waarop het geplaatst is.
 • De reclame stoort weggebruikers.
 • De reclame brengt schade toe aan de weg.
 • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Afhandeling

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Hieraan zijn vaak kosten verbonden. U vraagt de vergunning minimaal acht weken voor de start van de werkzaamheden online aan. U hoeft hiervoor dus niet naar de Omgevingsdienst te komen. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • Waarom u de reclame of het voorwerp op, aan of boven de weg wilt plaatsen.
 • De plaats waar de reclame of het voorwerp komt te staan of hangen.
 • De grootte van de reclame of het voorwerp.
 • Wanneer en hoelang u de reclame of het voorwerp wilt plaatsen.
 • Een tekening of een foto.

U ontvangt daarna binnen acht weken bericht van de Omgevingsdienst of u de vergunning krijgt. Deze termijn mag eenmalig met zes weken worden verlengd. Als de Omgevingsdienst niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning (van rechtswege). Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Helpdesk Bouw

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij de helpdesk Bouw van de Omgevingsdienst:

 • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur: 071-4083200. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

Uitgelicht

Zoeken