Let op lood

Uit onderzoek is gebleken dat lood al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen, negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood doordat grond in de mond terecht komt.

Onderzoek kinderspeelplaatsen

Bureau IDDS B.V. uit Noordwijk onderzoekt de komende weken namens de Omgevingsdienst West-Holland of er lood in de bodem zit van kinderspeelplaatsen in de regio. Het gaat in totaal om 31 locaties in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Hillegom en Nieuwkoop.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Op basis van een uitgevoerde bureaustudie zijn 80 speeltuinen in beeld gekomen waarvan gedacht wordt dat er lood aangetroffen kan worden. Het gaat vooral om stadskernen en oude lintbebouwing. Van de speeltuinen die in beeld waren viel ruim de helft af. Daar was geen onderzoek nodig, bijvoorbeeld omdat de speeltuin volledig betegeld is.

Het onderzoek wordt naar verwachting in maart afgerond. Mochten er hoge waarden worden ontdekt, dan bespreken gemeenten en provincie per speellocatie samen welke actie moet worden ondernomen. Op basis van onderzoek in Leiden, waar een aantal jaar geleden al speeltuinen werden onderzocht, worden echter geen hele hoge waarden verwacht. Tot de resultaten bekend zijn, gelden in ieder geval adviezen die de GGD gewoonlijk geeft, zoals het regelmatig laten wassen van de handen van spelende kinderen.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst West-Holland via 071 – 4083100.
  • Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-308 3381.
  • Een uitgebreide toelichting op gebruiksadviezen vindt u op de website van de GGD Hollands Midden.
  • Informatie over de gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken vindt u hier.
  • Loden drinkwaterleidingen: www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem
  • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’

 

Uitgelicht

Zoeken