Let op lood

De bodem in regio Hollands Midden is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon, vooral in oudere delen van steden en oude dorpskernen. Een van de stoffen die in de bodem voorkomt is lood. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar.

In deze folder vindt u meer informatie over de gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken.

Meer informatie

  • Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-308 3381
  • Loden drinkwaterleidingen: www.dunea.nl/lodenleidingen
  • Vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem
  • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’

Uitgelicht

Zoeken