Subsidieregelingen asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Oude daken raken op termijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Wie nog een asbestdak heeft, moet dit voor 2024 verwijderen. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. De gemeente kan vanaf 2024 eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Als een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd is, kan de gemeente eisen om het dak nu al te laten verwijderen. Voor de verwijdering van asbestdaken is subsidie beschikbaar.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
De subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2019. Er is jaarlijks een beperkt subsidiebedrag beschikbaar. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden. Zo geldt de regeling alleen als het dak wordt verwijderd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf en moet de verwijdering worden gemeld in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Daarnaast moet iedere asbestsanering worden gemeld via het Omgevingsloket online.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U moet uw subsidieaanvraag binnen zes maanden na de verwijdering van het dak indienen via het eLoket op mijn.rvo.nl.

Meer informatie
Voor vragen over het verwijderen van asbestdaken kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Over asbest in de agrarische sector vindt u meer informatie op Agro Asbestveilig.

Uitgelicht

Zoeken