Subsidieregelingen asbestdaken

Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Oude daken raken op termijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Wie nog een asbestdak heeft, moet dit voor 2025 verwijderen. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. De gemeente kan vanaf 2025 eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Als een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd is, kan de gemeente eisen om het dak nu al te laten verwijderen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken is uitgeput. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor in de plaats. De Rijksoverheid werkt aan het inrichten van een Nationaal Asbestfonds waaruit leningen worden verstrekt aan particulieren voor het saneren van asbestdaken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal de leningen verstrekken.
Verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben een lokaal duurzaamheidsfonds waarbij u een subsidie of een lening krijgt voor het nemen van duurzame maatregelen. Wilt u weten of uw gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

Meer informatie
Voor vragen over het verwijderen van asbestdaken kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Over asbest in de agrarische sector vindt u meer informatie op Agro Asbestveilig.

Uitgelicht

Zoeken