Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Daarom is asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen en woningen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Sinds 1994 is de verkoop van asbest vanwege deze gezondheidsrisico’s verboden. Als u uw woning gaat slopen of verbouwen, moet u rekening houden met een aantal wettelijke regels.

Asbestinventarisatie

Als u uw woning (deels) gaat slopen, moet u hiervoor vaak een sloopmelding aanvragen bij uw gemeente. Een van de voorwaarden voor een sloopmelding is meestal een asbestinventarisatie door een erkend bedrijf.

Ook bij de renovatie van uw woning is het raadzaam om eerst een asbestinventarisatie door een gespecialiseerd bedrijf uit te laten voeren. Asbest is namelijk niet altijd goed herkenbaar.

Asbest verwijderen

Als u asbest wilt verwijderen, moet u hiervoor toestemming vragen aan uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u het materiaal zelf mag verwijderen of dat een erkend bedrijf dit moet doen. Ga in elk geval nooit asbest breken of erin zagen of boren. De asbestvezels, die schadelijk zijn voor de gezondheid, komen hierdoor namelijk vrij.

Subsidie verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken is subsidie beschikbaar.

Uitgelicht

Zoeken