Zelf asbest verwijderen

Is uw huis of schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. In gewone dakpannen en rieten daken zit het niet.
Vanaf 2025 zijn asbestdaken verboden, omdat ze een risico voor de gezondheid en het milieu zijn. Zorg dat u voor 2025 uw asbestdak weghaalt of laat weghalen.

Op de website van MilieuCentraal vindt u veel informatie over asbest, zoals waar zit asbest in en hoe herken je dat?, maar ook advies op maat over de beste manier om uw asbestdak te laten verwijderen.

Verwijder asbest op een veilige manier

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. U mag niet zomaar asbest zelf verwijderen. Het mag alleen als het op een veilige manier kan en u dat ook op een veilige manier doet. Op die manier brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

In bepaalde gevallen kunt u als particulier zelf uw asbestdak verwijderen:

  • het dak bestaat uit golfplaten en is niet groter dan 35m2
  • het asbestdak is niet beschadigd, versleten of verweerd
  • de platen moeten zijn vastgeschroefd en zonder beschadiging verwijderd kunnen worden

In alle andere gevallen bent u verplicht om een erkend bedrijf inschakelen. Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder.

Als u zelf een asbestdak wilt verwijderen, dan moet u eerst een melding doen in het Omgevingsloket Online. Binnen een week krijgt u een brief van uw gemeente of de Omgevingsdienst. Als u toestemming krijgt om het asbest zelf te verwijderen, dan kunt u hiermee bij de Milieustraat van uw gemeente plastic folie of speciale zakken halen, waarin u het asbesthoudende afval kunt verpakken. Als u het asbesthoudend afval op de juiste wijze heeft ingepakt dan kunt u dit inleveren bij de Milieustraat van uw gemeente. Neem dan ook de brief mee, die u naar aanleiding van uw melding heeft ontvangen. Meer informatie over het inleveren van asbesthoudend afval bij de Milieustraat vindt u op de website van uw gemeente.
 

Door een erkend bedrijf

Als u uw asbestdak niet zelf wilt of mag verwijderen, dan moet u hiervoor een erkend bedrijf inschakelen.
Vaak kunnen de bedrijven die asbest verwijderen voordeliger werken als ze meerdere bij elkaar liggende adressen tegelijkertijd aanpakken. Bijvoorbeeld in een straat of wijk.

Financieringsmogelijkheden

De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is gesloten. Het Rijk werkt aan de instelling van een landelijk asbestfonds, waar particuliere eigenaren en agrariërs terecht kunnen om de sanering van hun asbestdak te financieren. Als er meer over bekend is, dan zullen wij dat hier laten weten.

De verwijdering van asbestdaken is een mooie kans om energiebesparende maatregelen te treffen. Zonnepanelen kunnen een interessante mogelijkheid zijn. U kunt er ook voor kiezen het asbestdak te vervangen door een groen dak. (link duurzaamheid).
Verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben een lokaal duurzaamheidsfonds waarbij u een subsidie of een lening kunt aanvragen voor het nemen van duurzame maatregelen. Wilt u weten of uw gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

Uitgelicht

Zoeken