Asbest in de openbare ruimte

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal.

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, moet u dit altijd melden bij de gemeente of de Omgevingsdienst. Bij de Omgevingsdienst meldt u dit via het meldingsformulier bodemverontreiniging. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Ook is het mogelijk dat de gemeente onderzoek laat verrichten naar de mate van verontreiniging.

Uitgelicht

Zoeken