Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Later werd bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid heeft.

1. Welke materialen kunnen asbest bevatten?

Tot 1994 mocht asbest worden verwerkt in bouwmaterialen. De Asbestwegwijzer van kenniscentrum Infomil informeert u over de asbesthoudende producten die in en om gebouwen en woningen zijn toegepast.

2. Kan ik asbest herkennen?

Nee, asbestvezels zijn niet met het blote oog te zien. Alleen onderzoek in een laboratorium kan uitwijzen of een bepaald materiaal asbest bevat. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het herkennen van asbest.

3. Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. De inventarisatie geeft duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, om welke soort asbest het gaat en de staat van het asbest.

4. Er is asbest aangetroffen, wat nu?

Als het asbest niet beschadigd is, is er doorgaans geen probleem. Als het asbest wel beschadigd is, neem dan contact op met uw gemeente.

5. Wat is asbestsanering?

Asbestsanering is het verwijderen van asbesthoudende materialen.

6. Zoekt u een bedrijf om asbest te inventariseren of te saneren?

Op de site van Ascert vindt u gecertificeerde asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijven.
 
7. Mag ik asbest zelf verwijderen?

Ja, dat mag beperkt en onder bepaalde voorwaarden. Asbest mag alleen zelf verwijderd worden als dit kan zonder dat het materiaal beschadigt. Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente.

8. Is asbesthoudende grond te reinigen?

Ja, een erkend bedrijf kan asbesthoudende grond reinigen door met speciale machines de grond te zeven.

9. Is het nodig om ramen en deuren gesloten te houden wanneer asbest gesaneerd wordt?

Nee, in principe hoeft u ramen en deuren niet te sluiten. Als dit wel nodig is, zal de saneerder u daarover tijdig informeren.

10. Heeft u vragen over asbest en uw gezondheid?

Saneringswerkzaamheden worden streng gecontroleerd. Uw gezondheid loopt geen gevaar. Op de website van kenniscentrum Infomil vindt u meer informatie over asbest in het algemeen en op de website van de GGD vindt u meer informatie over de gezondheidseffecten.

11. Heeft u vragen over het asbestincident op het vakantiepark Soleil in Noordwijk?

Op het vakantiepark Soleil in Noordwijk heeft een huurder van een vakantiewoning asbestplaten opgeslagen rondom zijn woning. De politie heeft dit vrijdagmiddag 16 februari gemeld bij de Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst heeft zaterdagochtend een eerste asbestinventarisatie onderzoek gedaan en ze heeft de plek afgezet met hekken en linten. De Omgevingsdienst informeerde ook de omwonenden. Het gaat om hecht gebonden asbestplaten risico klasse 1 en 2, die door een gecertificeerd bedrijf afgevoerd moeten worden. Waar de asbestplaten vandaan komen, zoekt de Omgevingsdienst nu uit. Uit gesprekken met de huurder en de omwonenden blijkt dat de huurder waarschijnlijk eerder al (illegaal) asbest heeft verwijderd van het vakantiepark. De Omgevingsdienst start binnenkort een vervolg onderzoek om verder te inventariseren of er nog meer asbestplaten aanwezig zijn.

De meestgestelde vragen over dit asbestincident vindt u hier.

Uitgelicht

Zoeken