Saneringsprogramma Hoge Rijndijk Zoeterwoude

Vanwege het autoverkeer op de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude heeft het toenmalige Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen aan de Hoge Rijndijk en omgeving op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen van voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Het saneringsprogramma heeft ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
Het definitieve saneringsprogramma is gestuurd naar het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Staatssecretaris heeft de waarden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de woningen. Dit besluit met het vastgestelde saneringsprogramma en de lijst met vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelastingen op de woningen is nu klaar en kunt u inzien. Het is mogelijk om hierop bezwaar te maken. U vindt de stukken ook op deze pagina.
 
Het besluit van de Staatssecretaris ligt ter inzage
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Zoeterwoude te Zoeterwoude op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Een afspraak kunt u maken via 071-5806300.
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d in Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Wat gebeurt er daarna?
Als deze ter inzage periode voorbij is en er geen bezwaren op gekomen zijn kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de woningen waarvan de ten hoogst toelaatbare waarden zijn vastgesteld. De woningeigenaren ontvangen hierover informatie

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 071-4083294 | w.hoekman@odwh.nl of de heer Hennekam: 071-4083304 | r.hennekam@odwh.nl.

Bijlagen:

  1. Inleidende notitie Beschikking ten hoogst toelaatbare waarden
  2. Beschikking ten hoogst toelaatbare waarden
  3. Lijst ten hoogst toelaatbare waarden
  4. Saneringsprogramma Hoge Rijndijk Zoeterwoude
  5. Bijlage 1 saneringsprogramma
  6. Bijlage 1A saneringsprogramma
  7. Bijlage 2 saneringsprogramma
  8. Bijlage 3 saneringsprogramma
  9. Bijlage 4 saneringsprogramma

Uitgelicht

Zoeken