Sanering Van Leeuwenpark - Leiderdorp

In de woonwijk Van Leeuwenpark in Leiderdorp bevindt zich een locatie waar sprake is van bodemverontreiniging. Deze locatie is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als een zogenaamde spoedlocatie. Dit betekent dat de overheid deze met voorrang saneert.

Ontstaan verontreiniging

De verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen is in het verleden ontstaan door de aanwezigheid van een chemische wasserij. De provincie heeft een grondsanering uitgevoerd. In het grondwater is echter nog een verontreiniging met verspreidingsrisico’s achtergebleven.

Aanpak Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland heeft van de provincie de opdracht gekregen om de grondwatersanering uit te voeren. In 2016 is hiervoor de verontreinigingssituatie geactualiseerd en is een saneringsplan opgesteld. In juni 2018 is gestart met de aanleg van het saneringssysteem en op 12 oktober 2018 is de installatie opgestart.

Stand van zaken sanering

In de eerste fase van de sanering is het ondiepe grondwater behandeld. De tweede fase heeft betrekking op het diepere grondwater en start eind februari 2019. In de zomer van 2019 wordt verwacht de actieve sanering af te ronden. Daarna volgt een aantal jaren van monitoring van het grondwater om te controleren of de doelstelling is bereikt.

Projectgerelateerde documentatie

Oudere documenten

Uitgelicht

Zoeken