Sanering Van Leeuwenpark - Leiderdorp

In de woonwijk Van Leeuwenpark in Leiderdorp bevindt zich een locatie waar sprake is van bodemverontreiniging. Deze locatie is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als een zogenaamde spoedlocatie. Dit betekent dat de overheid deze met voorrang wil saneren.

Ontstaan verontreiniging

De verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen is ontstaan door de aanwezigheid van een chemische wasserij. De provincie heeft een grondsanering uitgevoerd. In 2000 is aanvullend onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat sprake was van ‘saneringsurgentie’ vanwege verspreidingsrisico via grondwater. Tussen 2006 en 2008 is nader grondwateronderzoek uitgevoerd en is de verontreiniging beter in kaart gebracht.

Aanpak Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland heeft van de provincie de opdracht gekregen om op korte termijn de grondwatersanering uit te voeren. Op dit moment vindt er onderzoek plaats. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan de saneringsaanpak worden bepaald. We verwachten medio 2017 te kunnen starten met de sanering.

Projectgerelateerde documentatie

Oudere documenten

Uitgelicht

Zoeken