Geuroverlast Van Harten - Woubrugge

Van Harten is gevestigd aan de Oudendijkseweg 4 in Woubrugge. Het is een agrarisch bedrijf met 5.703 vleesvarkens, 396 melkkoeien en een kaasmakerij.

Omgevingsdienst: controles

De Omgevingsdienst ziet namens de gemeente Kaag en Braassem toe op de naleving van de Wet milieubeheer. Van Harten heeft een milieuvergunning en valt onder het Activiteitenbesluit, waarin algemene regels zijn opgenomen. De Omgevingsdienst controleert of het bedrijf hieraan voldoet. Naast de reguliere controles bij Van Harten, worden bijna dagelijks controles in het veld gedaan door toezichthouders en vergunningverleners die in de buurt van het bedrijf zijn.

Omgevingsdienst: meldingen geuroverlast

De Omgevingsdienst behandelt meldingen over het bedrijf. U kunt deze indienen via het formulier Melding geuroverlast Woubrugge. De toezichthouder beoordeelt welke acties nodig zijn. Zo kan er gekeken worden naar de werking van de installaties, de bedrijfsvoering ten tijde van de meldingen en eventuele calamiteiten.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Tijdens kantoortijden

De Omgevingsdienst registreert uw melding en stuurt u een ontvangstbevestiging. De toezichthouder beoordeelt binnengekomen meldingen. Als er aanleiding voor is, voert de toezichthouder een administratieve of reguliere controle uit en/of de toezichthouder bezoekt het bedrijf en/of de melder. Daarbij kijkt de toezichthouder bijvoorbeeld naar de windrichting, de werking van de installaties, de bedrijfsvoering ten tijde van de melding(en) en eventuele calamiteiten.

  • Buiten kantoortijden

Uw melding wordt geregistreerd. Als er in korte tijd veel meldingen binnenkomen, schakelt de meldkamer de piketdienst in. Deze kan ter plaatse controleren als er sprake is van een calamiteit of als er gevolgen kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Actiegroep: vertegenwoordiger omwonenden

De Actiegroep Geuroverlast vertegenwoordigt inwoners van Woubrugge die overlast ervaren. De actiegroep is bereikbaar via geuroverlast@hotmail.nl.

Gemeente: in gesprek met omwonenden en bedrijf

De gemeente is in gesprek met het bedrijf, omwonenden en de Actiegroep Geuroverlast. Samen wordt gekeken naar mogelijkheden om de geuroverlast in Woubrugge zoveel mogelijk te beperken.

Downloads

Nieuws

  • 14 juli 2015: Plaatsen geurmonitoringsnetwerk:
    De Omgevingsdienst en de gemeente hebben het onderzoeksbureau Comon Invent opdracht gegeven om voor een periode van drie maanden een geurmonitoringsnetwerk  rondom het bedrijf Van Harten te plaatsen. Er worden vijf installaties (eNose monitoringsyteem) geplaatst. Een eNose is een installatie die veranderingen in de luchtsamenstelling kan meten. Zo kunnen geurpieken waargenomen worden. Daarnaast zullen bewoners, Frans-René van Harten en de Omgevingsdienst een logboek bijhouden. Vervolgens analyseert Comon Invent deze gegevens. Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke activiteiten voor geurpieken zorgen. We hopen hierdoor meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de geuroverlast. Het onderzoek betreft alleen een analyse, of er ook oplossingen mogelijk zijn om geuroverlast te beperken is nog onduidelijk. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, zullen we aan de hand van de resultaten nagaan wat de mogelijkheden zijn.
  • 18 augustus 2015: Er heeft een eerste uitlezing van de gegevens van de e-noses plaatsgevonden. Alle apparatuur werkt naar behoren. Door de meetgegevens te koppelen aan de geurlogboeken van inwoners, het activiteitenlogboek van het bedrijf en de meteogegevens wordt het mogelijk een analyse te maken. Dit gebeurt aan het einde van de drie monitoringsmaanden. Zodra er meer bekend is over de resultaten informeren we u hierover.
  • 23 november 2015: De onderzoeksperiode is afgelopen. De e-noses zijn verwijderd en alle gegevens zijn verzameld. Dank aan de inwoners die geurlogboeken hebben bijgehouden! Het bedrijf Comon Invent werkt op dit moment aan een analyse van alle verzamelde gegevens (geurlogboeken, metingen van de e-noses, meteogegevens en logboeken van het bedrijf). Wij verwachten het eindrapport in februari.
  • 15 juni 2017: Vanwege een storing is gisterenavond (woensdag 14 juni) de luchtwasser uitgezet. Vandaag vindt er onderhoud plaats aan de luchtwasser en worden de problemen verholpen.

Datum laatste wijziging: 15 juni 2017

Uitgelicht

Zoeken