Omgevingsdienst West-Holland voert grootschalige inventarisatie bedrijven uit

Op donderdag 31 augustus controleert Omgevingsdienst West-Holland zo’n 700 bedrijven in haar werkgebied. Tijdens deze inventarisatiedag bekijken de toezichthouders per bedrijf of deze onder milieuwetgeving vallen en bezoeken deze waar nodig.

Bedrijven die zich in een gemeente vestigen en onder de milieuwetgeving vallen, moeten zich meestal melden bij de Omgevingsdienst. Als een bedrijf zich niet meldt, werkt dit concurrentievervalsend. De Omgevingsdienst kan deze bedrijven dan namelijk niet controleren op de regels uit de Wet milieubeheer, terwijl de dienst de gemelde bedrijven wel regelmatig controleert.

Werkwijze

De toezichthouders milieu van de Omgevingsdienst-West Holland houden een inventarisatie- en controleronde langs bedrijven in elf gemeenten in Holland Rijnland (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude). De Omgevingsdienst voert deze taken op contractbasis uit of uit naam van deze gemeenten. Hierbij kijkt de toezichthouder of het bedrijf op de locatie correct geregistreerd staat, of het onder de milieuwetgeving valt en bezoekt het bedrijf als dat nodig is. Mogelijk moeten ondernemers zich naderhand melden voor het Activiteitenbesluit of is een (extra) controle noodzakelijk. Ondernemers ontvangen in dat geval informatie van de toezichthouder. Bij afwezigheid krijgen zij de oproep om ontbrekende gegevens aan te leveren bij de Omgevingsdienst of om zich te melden.

Uitgelicht

Zoeken