Bestuurlijke bijeenkomst: Bodem en Ondergrond

Op 11 februari 2019 organiseren wij in het gemeentehuis van Katwijk de bestuurlijke bijeenkomst Bodem en Ondergrond. U heeft zich hiervoor aangemeld.

Graag vernemen wij via dit formulier welke twee tafelsessies u wilt bijwonen.

Namens het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland en met vriendelijke groet,

Aanmelding

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Vul uw voornamen in.
Vul uw achternaam in.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Tafelsessies

Geef hieronder aan welke twee tafelsessie u wil bijwonen.

Tafel I – De noodzaak van verdiept omgevingsbeleid (aanbieden)
Hoe vertaal je de landelijke en regionale duurzaamheidsambities naar gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen? Hoe kan 3D-ordening helpen?

Tafel II – Hoe is het om bevoegd gezag te zijn (versterken)
Wat zijn de effecten van de verschuiving van de bodemtaak van provincie naar gemeente?

Tafel III – De leefomgeving - Bodemverontreiniging (informeren)
“Bodeminformatie; we weten al veel, maar de ervaring leert dat we steeds nieuwe vormen van verontreiniging vinden.” Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de leefomgeving?

Tafel IV – Bodem onder de Omgevingswet – “uithalen wat er in zit” (oefenen)
Door het spelen van het Omgevingsspel, aan de hand van concrete casuïstiek, gaan we oefenen wat de (bestuurlijke) aandachtspunten en onderhandelingsruimte resp. veranderingen met de komst van de Omgevingswet zijn.

Let op, de sessies II en III en zijn kortere sessies en worden twee keer gegeven. 

Tafelsessie 1*
Maak uw keuze
Tafelsessie 2
Maak uw keuze

Uitgelicht

Zoeken