Formulieren

Aanvragen en meldingen

De Omgevingsdienst West-Holland biedt sinds kort webformulieren aan, die u invult en elektronisch verzendt. U ontvangt een kopie in uw mailbox. Voor sommige formulieren is het nodig dat u de kopie print, parafeert en per post nazend. Dit staat op het desbetreffende formulier vermeld.

Klachten

Klachten kunt u telefonisch doorgeven via 0888-333555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Of gebruik hiervoor het formulier 'melding klacht'.

Beschikbare formulieren:

Inwoners:
•Meldingsformulier klacht
•Meldingsformulier geuroverlast (Woubrugge)

Bedrijven:
•Meldingsformulier incidentele festiviteiten
•Meldingsformulier mobiele puinbreker
•Meldingsformulier ongewoon voorval
•Meldingsformulier gevelreiniging (Hillegom)
•Meldingsformulier bodemverontreiniging en bijlage machtigingsformulier adviseur bodemsanering
•Meldingsformulier start sanering
•Meldingsformulier beëindigen sanering
•Meldingsformulier bereiken einddiepte ontgraving bodemsanering
•Aanvraagformulier ontheffing stookverbod
•Aanvraagformulier verkorte procedure bodem
•Aanvraagformulier verlening subsidie bedrijvenregeling
•Aanvraagformulier vaststelling subsidie bedrijvenregeling
•Aanvraagformulier ontheffing bouwlawaai en overige geluidhinder (Hillegom)
•Aanvraagformulier toestemming laden/lossen gevaarlijke stoffen (Hillegom)

Opdrachtgevers:
•Aanvraagformulier advies ruimtelijke plannen, vergunningen en meldingen
•Aanvraagformulier advies grondtransacties, grondverzet, bodemsanering door overheid

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Met ingang van 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer van kracht geworden. Deze wet regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Door de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer kunnen aanvragen, zoals vergunningen, subsidies, ontheffingen en bezwaarschriften, ook elektronisch ingediend worden. De wet verplicht het digitale verkeer niet. Het papieren verkeer blijft ook bestaan.

Identificatie

De Omgevingsdienst West-Holland gebruikt (nog) geen DigiD of e-Herkenning op de formulieren. Wel draaien we een proef voor de gemeente Leiderdorp met het gebruik van e-Herkenning op het formulier ‘melding incidentele festiviteiten’ voor bedrijven.

Uitgelicht

Zoeken