Jaarverslag 2016

In 2016 heeft de Omgevingsdienst de buitenwereld vaker laten zien wat zij doet en is zij begonnen met het beter en regelmatiger rapporteren richting opdrachtgevers. Ook is de dienst verder gegaan met het digitaliseren van bestanden en creëerde zij meer faciliteiten voor medewerkers zodat zij op locatie bij opdrachtgevers of partners kunnen werken.

Het jaar 2016 was ook het jaar van meer verbinding. Zo heeft de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (inclusief Politie), de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden en de Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland geresulteerd in een nieuw convenant van deze partijen.

Van het jaarverslag is per deelnemer een blad beschikbaar met feiten en een paar noemenswaardige gebeurtenissen.

Het complete jaarverslag vindt u hieronder: 

 


De bladen per deelnemer vindt u hieronder:

U kunt ook het jaarverslag in zijn geheel als PDF downloaden.

Uitgelicht

Zoeken