Geluid

Als ondernemer moet u zich aan de geluidsnormen uit de Wet milieubeheer houden. In de omgevingsvergunning voor milieu zijn deze geluidsvoorschriften opgenomen. De Omgevingsdienst controleert regelmatig of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

Zoeken