Informatieplicht voor bedrijven op het gebied van energiebesparing

Verbruikt u 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om rendabele energiemaatregelen te treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in erkende maatregelenlijsten opgenomen. De afgelopen jaren controleerde de Omgevingsdienst deze maatregelen bij verschillende branches.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht nu ook een informatieplicht

Op 1 juli 2019 zijn bedrijven met een hoger verbruik zoals hierboven aangegeven, ook verplicht om te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de erkende maatregelen voor energiebesparing. Het is de verwachting dat deze wijziging eind 2018 definitief is. Wij adviseren u om nu al kennis te nemen van de erkende energiemaatregelen,. Wettelijk moet een bedrijf of instelling aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht voldoen vóór 1 juli 2019. De Omgevingsdienst blijft de erkende energiemaatregelen bij bedrijven controleren en controleert daarnaast  op de informatieplicht.

Regelingen voor ondernemers

Als u investeert in duurzaam ondernemen, kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op een belastingvoordeel of subsidie zoals:

  • De Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA): belastingvoordeel voor duurzame investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, energiezuinige bedrijfsprocessen en duurzame energie. U kunt tot wel 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • SDE: Stimulering Duurzame Energieproductie: Een subsidie gericht op de productie van hernieuwbare energie en de meerprijs hiervan t.o. niet hernieuwbare energie.
  • ISDE: Investeringssubsidie Duurzame Energie: subsidie voor duurzame energieopwekkende installaties zoals een warmtepomp en een zonneboiler.

Voor de voorwaarden (en eventueel aanvragen) zie de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) www.rvo.nl/subsidies-regelingen/. Kijk ook eens op www.ondernemersplein.nl, de website van het RVO voor bedrijven.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met op met Nadja Helvensteijn: n.helvensteijn@odwh.nl of met Robert van der Voort: r.vandervoort@odwh.nl.

Uitgelicht

Zoeken