Resultaten controles vuurwerkverkooppunten 2018

Tijdens de laatste dagen van 2018 was de particuliere vuurwerkverkoop. Voor en tijdens deze dagen controleerden zes toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland alle 36 vuurwerkverkopende bedrijven in haar werkgebied op de naleving van het Vuurwerkbesluit. Het doel van deze controles is het waarborgen van de veiligheid. De meeste bedrijven voldeden aan alle eisen. In vergelijking met voorgaande jaren is er sprake van een verbetering van het naleefgedrag.

Voorcontroles bij alle vuurwerkverkopende bedrijven

Tussen begin november en begin december 2018 voerde de Omgevingsdienst samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden voorcontroles uit. Zij controleerden op brandveiligheid, opslag en technische voorzieningen. Bij drie bedrijven waren de brandwerende voorzieningen niet op orde en bij één bedrijf ontbrak de sticker ‘Roken en Open vuur verboden’ bij de ingang van de winkel. De overige bedrijven voldeden aan de regels van het Vuurwerkbesluit.

Resultaten van de inspecties tijdens de verkoopdagen van consumentenvuurwerk

De Omgevingsdienst constateerde bij negen bedrijven een overtreding. Dit betrof bijvoorbeeld een te smal gangpad, opgeslagen vuurwerk tegen de wand, of vuurwerk dat niet onder de sprinkler stond. Op aangeven van de inspecteurs maakten de bedrijven de geconstateerde overtredingen meteen ongedaan.
De bedrijven met overtredingen ontvingen een waarschuwingsbrief. Bij herhaling krijgen zij een besluit last onder dwangsom opgelegd. Het aantal bedrijven dat aan alle eisen voldeed is ten opzichte van 2017 licht verbeterd. Er is deze verkoopperiode geen proces-verbaal opgemaakt.

Inspectieaanpak

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen op 28, 29 en 31 december 2018 voerde de Omgevingsdienst onaangekondigd controles uit bij de vuurwerkverkooppunten in de regio Leiden. Elk verkooppunt is minimaal tweemaal gecontroleerd. De focus ligt tijdens de verkoopdagen op het nalevingsgedrag, de wijze van opslag en de verkoop van het vuurwerk. Denk daarbij aan verkoop aan de juiste leeftijdscategorie en de toegestane hoeveelheid te verkopen vuurwerk aan één persoon. Daarnaast controleerde de Omgevingsdienst op het veilig opslaan van vuurwerk in de opslagbunkers en in de verkoopruimte.

Vuurwerkverkoop in 2018

In het Vuurwerkbesluit staat dat bedrijven op zondag geen consumentenvuurwerk mogen verkopen. Dit jaar viel de reguliere verkoopdag 30 december op een zondag. Daarom werd 28 december als ‘extra’ verkoopdag aangewezen.

 

Uitgelicht

Zoeken