Terugblik op toezicht- en handhavingsprojecten 2017

Naast reguliere controles voerde de Omgevingsdienst in het afgelopen jaar verschillende projecten uit om bedrijven per branche of specifiek bedrijfsonderdeel te bezoeken. Het doel hiervan is om de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te verbeteren en te bewaken

Keuring stookinstallaties en gasleidingen in de glastuinbouw

Dit project is bijna afgerond. Eind 2017 zijn de stookinstallaties en gasleidingen van de meeste bedrijven gekeurd. Bij 60% van de aangeschreven bedrijven is de stookinstallatie en gasleiding op tijd gekeurd. Van de overige tuinders bleek dat 75% de gasleiding niet had gekeurd. Dat bedrijven de gasleiding ook moeten (laten) keuren, is vaak niet bekend. Daarom controleerde de Omgevingsdienst hier op.

Lees verder

Vetafscheiders bij horeca- gelegenheden

De Omgevingsdienst controleerde in 2016 en 2017 vetafscheiders bij horecabedrijven. Het ging om cafés, restaurants, cafetaria’s en take-away gelegenheden. Het project omvatte bijna 800 bedrijven, in 2016 is de eerste helft gecontroleerd, in 2017 de rest.

Lees verder

Op- en overslag gevaarlijke stoffen transportbedrijven

Het project Opslag gevaarlijke stoffen bij transportbedrijven is dit jaar afgerond. De Omgevingsdienst bezocht in totaal zo’n 74 locaties, waarvan een aantal samen met de brandweer. De Omgevingsdienst en de brandweer controleerden ieder vanuit hun eigen vakgebied. De brandweer toetste de bedrijfssituatie aan met name het Bouwbesluit en de Omgevingsdienst hanteert het Activiteitenbesluit milieubeheer als wettelijke basis.

Lees verder
 

Uitgelicht

Zoeken